TUG-ontheffing

Stappen
Stap 1|9 Inleiding

Om buiten een luchthaven te kunnen opstijgen en landen met een vliegtoestel, heeft u een TUG-ontheffing nodig. TUG staat voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein en geldt voor maximaal 100 vliegbewegingen (opstijgen of landen) per jaar. Dit is een ontheffingsmogelijkheid binnen de Wet luchtvaart. De provincie heeft nieuw beleid voor het verlenen van TUG-ontheffingen vastgesteld. De nieuwe normen zijn strenger met oog op natuurbescherming. Dit houdt onder andere in dat er niet geland en opgestegen mag worden in weidevogel- en ganzenrustgebieden en dat het aantal vliegbewegingen en vliegdagen is beperkt. Naast de Wet luchtvaart kunnen er andere wetten en regels gelden waar u zich aan moet houden. Het is aan u als aanvrager om hier zorg voor te dragen. De RUD handelt alleen uw aanvraag voor de TUG-ontheffing af, en controleert of deze wordt nageleefd. De behandeltermijn is minimaal vier weken. Wilt u rondvluchten uitvoeren, houdt u dan rekening met een langere periode in verband met afstemming met de omgeving. U ondertekent deze aanvraag via sign host.

Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via info@rudutrecht.nl of 030 - 7023300.