TUG-melding

Stappen
Stap 1|7 Inleiding

Met dit formulier kunt u een TUG-melding doen. Deze melding is alleen van toepassing als u een ontheffing heeft om buiten luchthavens op te stijgen en te landen met een luchtvaartuig (TUG-ontheffing). U moet iedere dag dat u van deze ontheffing gebruik maakt, en daadwerkelijk gaat vliegen, bij ons melden. Heeft u een generieke TUG-ontheffing, dan moet dit 48 uur van tevoren. Als u een locatiegebonden ontheffing heeft, moet u vluchten 24 uur van tevoren melden. Vluchten op zondag, moeten uiterlijk de voorafgaande vrijdag om 12 uur zijn gemeld. U kunt alleen een melding doen, als u zelf de houder van de TUG-ontheffing bent. Nadat u dit formulier heeft ingevuld, krijgt u een bevestiging. U dient een kopie van deze bevestiging naar de betreffende gemeente, de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te sturen. De RUD gebruikt de gegevens uit de melding voor handhaving. U hoeft deze melding niet te ondertekenen. Vliegt u niet of minder dan gemeld, licht dan zo spoedig mogelijk de RUD in via luchtvaart@rudutrecht.nl. Dit kan tot uiterlijk 72 uur na de gemelde datum.