Start werkzaamheden soortenbescherming melden

Stappen
Stap 1|5 Inleiding

Heeft u een ontheffing van de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming? Dan moet u de start van de werkzaamheden waar u de ontheffing voor heeft twee weken van tevoren melden. Dat kan met dit formulier. Ook als de werkzaamheden afgerond zijn, moet u dit melden. Hiervoor is een ander formulier.