Milieuklachten

Stappen
Stap 1|6 Introductie

Met dit formulier kunt u een milieuklacht melden. Heeft u een urgente klacht, belt u dan de milieuklachtentelefoon via 0800-0225510. Deze is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Meldingen via dit formulier worden tijdens kantooruren in behandeling genomen. U kunt bij ons terecht met klachten over overlast van bedrijven. Ervaart u op dit moment overlast door geur of geluid? Dan raden wij u aan de milieuklachtentelefoon te bellen. De RUD houdt u – als u dat wilt - op de hoogte van de afhandeling van uw klacht. Waar meldt u andere klachten?

  • Klachten over openhaarden, verkeer, hondenpoep, zwerfafval of afvaldiensten? Neem contact op met uw gemeente.
  • Overlast door luchtvaart? Neem contact op met Schiphol klachtenlijn (088-60623600), vliegveld Hilversum (035- 577 16 93) of de luchtvaartpolitie (0900-8844).
  • Ervaart u geluidsoverlast van particulieren, grensoverschrijdend gedrag, of bent u getuige van een misdrijf? Neem contact op met de politie.
  • Klachten over zwemwater? Neem contact op met de zwemwatertelefoon: 030 – 7023333 .

Overlast is niet altijd een overtreding

Voor de afhandeling van klachten staat altijd een handhaver van de RUD klaar om actie te ondernemen. De RUD onderzoekt wat er aan de hand is. Er wordt onderzocht waardoor de overlast veroorzaakt wordt. We gaan na of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet. De RUD kan alleen handhaven als er sprake is van een overtreding. In andere gevallen kunnen we wel in overleg met het bedrijf.