Melding natuur

99e696fee99949a1b1c322251e5d2104_one1
Stappen
Stap 1|6 Melding natuur

Toezichthouders van de RUD controleren of de regels om de natuur te beschermen worden nageleefd. U kunt hierbij helpen. Ziet u afval in het buitengebied, schade aan bomen of planten of dat dieren worden verstoord of gedood? Meldt u dit via dit formulier. Onze toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. U kunt ook bellen met 0800 – 0225510.

Overtreding of niet?
Voor de afhandeling van een melding staat altijd een handhaver van de RUD klaar om actie te ondernemen. De RUD onderzoekt wat er aan de hand is. Er wordt onderzocht of regels wel/niet worden nageleefd. We gaan na of het daadwerkelijk om een overtreding gaat. Alleen dan kan de RUD handhaven.

De RUD houdt u - als u dat wilt - op de hoogte van de afhandeling van uw melding. Dit formulier is nieuw: verbeterpunten en opmerkingen zijn welkom via communicatie@rudutrecht.nl

Maak hier een keuze van wat u heeft waargenomenKiest u minstens één optie.