Opgave grondwaterstanden

Stappen
Stap 1|6 Inleiding

Heeft u een vergunning om grondwater te onttrekken? Dan moet u jaarlijks de grondwaterstanden doorgeven. Het gaat hierbij om de maandelijkse standen. Heeft u een vergunning om grondwater te onttrekken, niet bedoeld voor warmte-koude-opslag (WKO): dan kunt u hiervoor gebruik maken van dit formulier.