Eind werkzaamheden soortenbescherming melden

Stappen
Stap 1|5 Inleiding

Heeft u een ontheffing van de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming? Dan moet u het eind van de werkzaamheden waar u de ontheffing voor heeft uiterlijk één week na afronding melden. Dat kan met dit formulier.