Bodeminformatie Woudenberg

92308b4b09224108bdd8a5df701a6276_one1
Stappen
Stap 1|4 Vooraf

Als u een huis of een ander gebouw koopt, gaat (ver-)bouwen of bijvoorbeeld kabels of leidingen gaat aanleggen, is het belangrijk dat u weet of de bodem verontreinigd is. De eerste stap is het raadplegen van het online bodemloket via www.bodemloket.nl. Op deze website staat van welke locaties bodeminformatie in het kader van de Wet bodembescherming bekend is. De Wet bodembescherming valt onder bevoegd gezag van de provincie en gaat over ernstige gevallen van bodemverontreiniging. Als er gegevens bekend zijn, dan kunt u de onderliggende stukken opvragen via dit formulier. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U herkent deze informatie aan een code die begint met UT op www.bodemloket.nl.

Ook voor het opvragen van overige, gemeentelijke bodeminformatie (bijvoorbeeld onderzoeken, aanwezigheid van ondergrondse tanks) kunt u dit formulier gebruiken. De gemeente Woudenberg rekent voor het afhandelen van deze informatieaanvragen leges van € 70,-. U krijgt hiervoor een factuur van de gemeente.

U ontvangt de gevraagde informatie binnen 5 werkdagen per e-mail of u krijgt bericht wanneer u de dossiers bij de provincie of de gemeente kunt inzien. Let op: dit formulier is alleen bedoeld voor historische bodeminformatie in de gemeente Woudenberg.

U moet hier 'ja' of 'nee' selecteren. U heeft mogelijk geen of geen geldige keuze gemaakt.Kijkt u, voor u dit formulier invult, eerst op bodemloket.nl. Zijn er daar geen gegevens bekend, dan heeft de RUD geen documenten over deze locatie. Mogelijk heeft de gemeente nadere informatie.