Bodeminformatie Amersfoort

24f65e8a4b0d4942a18dc3f447e4f40d_sel1
Stappen
Stap 1|4 Vooraf

Als u een huis of een ander gebouw koopt, gaat (ver-)bouwen of bijvoorbeeld kabels of leidingen gaat aanleggen, is het belangrijk dat u weet of de bodem verontreinigd is. De eerste stap is het raadplegen van het online bodemloket via www.bodemloket.nl. Op deze website staat van welke locaties bodeminformatie bekend is. Is er informatie beschikbaar, dan kunt u deze opvragen. U kunt de bodeminformatie via dit formulier opvragen. U ontvangt de gevraagde informatie binnen 3 werkdagen per e-mail of u krijgt bericht wanneer u de dossiers bij de gemeente kunt inzien. De gemeente Amersfoort rekent voor het verstrekken van gegevens omtrent de bodemkwaliteit van een locatie leges van € 75,-. U krijgt hiervoor een factuur van de gemeente. Let op: dit formulier is alleen bedoeld voor historische bodeminformatie in de gemeente Amersfoort.

Geeft u hier aan waar u de bodeminformatie voor nodig hebt. U kunt meerdere opties aanvinken.
U moet hier 'ja' of 'nee' selecteren. U heeft mogelijk geen of geen geldige keuze gemaakt.Kijkt u, voor u dit formulier invult, eerst op bodemloket.nl. Zijn er daar geen gegevens bekend, dan heeft de RUD geen documenten over deze locatie. Mogelijk heeft de gemeente nadere informatie.